Nhạc Hay Nhạc Hot | Bảng Xếp Hạng |

Miền Nam Mong Bác - Ngọc Diệu, Hoàng Việt Trang

Về Miền Tây - Hoàng Việt Trang

Lý Trăng Soi - Ngọc Diệu, Hoàng Việt Trang

Hình Bóng Quê Nhà - Ngọc Diệu, Hoàng Việt Trang

Lời Ru Từ Lòng Đất - Ngọc Diệu, Hoàng Việt Trang

Anh Là Lính Đảo Trường Sa - Hoàng Việt Trang, Thanh Tâm

Tình Hoa - Ngọc Diệu, Hoàng Việt Trang

Chiều Đồng Quê - Hoàng Việt Trang

Bốn Mươi Năm Tình Xuân - Hoàng Việt Trang, Thảo Hân

Người Lính Phương Xa - Hoàng Việt Trang

Từ Nhà Giàn DK Nhớ Bác - Hoàng Việt Trang, Various Artists

Nhớ Về Đồng Đội - Hoàng Việt Trang

Về Thăm Quê Bác - Hoàng Việt Trang, Ngọc Diệu

Lá Thư Từ Hải Đảo - Hoàng Việt Trang

Thương Sao Câu Hát Tình Quê - Hoàng Việt Trang, Kim Thoa

Chờ Đợi Những Cánh Thư - Hoàng Việt Trang, Phương Cần

Thương Về Trà Vinh - Hoàng Việt Trang

Những Cánh Buồm Nâu - Hoàng Việt Trang

Câu Chuyện Đầu Năm - Hoàng Việt Trang, Kim Thoa

Tơ Hồng Tình Đã Se Duyên - Hoàng Việt Trang

Album Nhạc Trữ Tình | Album Nhạc Trẻ |